Objekt M

Využití a dispozice: Objekt je obdélníkového tvaru a je využíván jako sklad a stavebně je propojený s objektem na st. parcele 2083.

Stavební popis: Nosná konstrukce skladu je z ocelových nosníků, vyplněná betonovými prefabrikáty. Konstrukce střechy je provedena z kovových příhradových vazníků. Střešní krytina je z Al plechu včetně klempířských prvků. Omítky jsou vápenné, štukové, hladké. Podlahy betonové cementovým potěrem. Okna a vjezdová vrata jsou z kovových profilů. Objekt je nově plynofikován a napojen na veškeré inženýrské sítě. V objektu je osazen portálový jeřáb o nosnosti 5 t. Ve vnitřní části je provedena nová elektroinstalace. V roce 2009 byla provedena nová fasáda včetně nátěru.

Technický stav: Výborný a odpovídá stáří a provozu.
Stáří stavby: Stavba je užívána od roku 1998.