Objekt L

Využití a dispozice: Objekt je využíván jako výrobní hala pro kovovýrobu a zámečnictví včetně kanceláří, příručních skladů a sociálního zařízení.

Stavební popis: Jedná se monolitickou stavbu nosných zdí, vyplněna cihelným zdivem. Střecha je z betonových nosníků sedlového typu osazena kovovými světlíky. Střešní krytina je z bitumenových pasů včetně zateplení a klempířských prvků z Pz plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové, hladké. Sociálky obloženy dlaždicemi. Podlahy betonové. Okna a vrata jsou ocelová. Objekt je nově plynofikován a napojen na veškeré inženýrské sítě. Ve výrobní části je osazen portálový jeřáb o nosnosti 5 t.

Technický stav: Dobrý a odpovídá stáří a provozu.
Stáří stavby: Stavba je užívána od roku 1987.