Objekt I,J,K

Jedná se o objekt je složen ze tří na sebe navazujících přízemních budov. V jedné části je opravna motorových vozidel včetně kanceláří a
sociálního zařízení, druhá část je využívána pro lehkou kovovýrobu. Nosná konstrukce objektu je zděná. Střecha je sedlová, krytina vlnitý eternit. Okna jsou dřevěná. Vjezdová vrata kovová. Podlahy jsou betonové. Omítky vnitřní jsou vápenné štukové, vnější
hladké s nástřikem. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě. (elektrika 50A)