Objekt E,F,G

Využití a dispozice:
Jedná se o komplex staveb na sebe navazujících, složených z výrobní části (1), skladových prostor (2), kanceláří včetně sociálního zařízení (3)
Stavební popis:
(1) výrobní část – jedná se o dvě na sebe navazující přízemní budovy. Nosná konstrukce je cihelné zdivo. Střecha je sedlová, zateplená
osazená Al střešní krytinou včetně klempířských prvků. Ve výrobní části byla provedena v roce 2011 výměna všech oken za plastová.
Objekt je plynofikován. (2) skladové prostory – navazují na výrobní část. Nosné části jsou stavěny z ocelové konstrukce, střecha je z vazníků sedlová, osazena střešní krytinou z Al plechu včetně klempířských prvků. Do skladů jsou ocelová vjezdová vrata. Opláštění skladů je z Al plechu. (3) kanceláře a sociální zařízení – jsou propojené s výrobní částí. V této části jsou kanceláře, šatny, sociální zařízení, příruční sklady. Přízemní budova je zděná, střecha je panely a zateplení. Střešní krytina je
bitumenové pásy včetně klempířských prvků z Pz plechu. V objektu byla vyměněna okna za plastová včetně vchodových dveří v roce 2011.
Objekt je plynofikován. Celý komplex je napojen na inženýrské sítě. V roce 2009 byly provedeny nové venkovní omítky včetně nátěru fasády.
Technický stav: Celkový stav objektu je dobrý a odpovídá stáří stavby a způsobu užívání.