Objekt D

Objekt je obdélníkového tvaru a je využíván jako sklad a
stavebně je propojený s objektem na st. parcele 2083. Stavební popis Nosná konstrukce skladu je z ocelových nosníků, vyplněná betonovými prefabrikáty. Konstrukce střechy je provedena z kovových příhradových vazníků. Střešní krytina je
z AI plechu včetně klempířských prvků. Omítky jsou vápenné, štukové, hladké. Podlahy betonové cementovým potěrem. Okna
a vjezdová vrata jsou z kovových profilů. Objekt je nově plynofikován a napojen na veškeré inženýrské sítě. V objektu je osazen portálový jeřáb o nosnosti 5 t.