Objekt A

Jedná se o jednopodlažní budovu obdélníkového tvaru. Objekt byl postaven jako kancelářská budova obsahující kanceláře. Sociální zařízení v každém patře, v současnosti využíván jako ubytovna. Nosná konstrukce objektu je zděná. Střecha je opatřena vrstvou střešní krytiny (bitumen). Klempířské prvky jsou z Pz plechu. Okna v obou patrech jsou plastová. Podlahy jsou betonové. Omítky vnitřní jsou vápenné štukové, hladké, vnější hladké s nástřikem. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě včetně hromosvodu.